وظایف

وظایف مرکز:

۱) شناسایی، کشف و جذب افراد مستعد و سازماندهی آنان

۲) حمایت از شرکتهای دانش بنیان و ایجاد تسهیلات و تعریف پروژه

۳) ایجاد بانک اطلاعاتی مبتکران، مخترعان و محققان و نخبگان

۴) برگزاری همایش ها، گردهمایی ها و نشست های مختلف عمومی و تخصصی در راستای نیل به اهداف راهبردی علمی و فرهنگی

۵) استفاده از امکانات و تجهیزات استانی در جهت حمایت از نخبگان

۶) حمایت مادی و معنوی از طرح ها و پایان نامه های ارائه شده

۷) افزایش نقش بسیجیان در توسعه علمی و فناوری کشور

۸) کمک به رفع نیازهای علمی، فناوری و دفاعی کشور از طرق کم هزینه و ابتکاری

۹) سنجش استعداد، توانمندسازی، افزایش کارایی و اثربخشی نخبگان مبتنی بر مبانی، ملاک و معیارهای معتبر و پایا

۱۰) احتساب انجام پروژهای تحقیقاتی به عنوان بخشی از خدمت سربازی(کلیه سربازان و دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکترا در این محدوده قرار می گیرند.)

۱۱) جلب و جذب نخبگان جهت برخورداری از تسهیلات نهادهای مرتبط در استان و کشور

۱۲) ارتباط با مراکز صنعتی و دانشگاهی کشور برای انجام پروژه های تحقیقاتی و صنعتی