نحوه همکاری

نحوه همکاری:

عناصر علمی، استعدادهای برتر و نخبگان بسیجی در قالب تیم‌های تحقیقاتی و شرکت‌‍‌های دانش بنیان می‌توانند با مراجعه به سایت kazerunroshd.ir و با ارسال رزومه کاری توسط پست الکترونیکی سایت یا از طریق مراجعه حضوری و تکمیل فرم اولیه درخواست، تمایل خود را به همکاری با مرکز رشد اعلام دارند. ضمنا در عنوان ایمیل “درخواست همکاری” ذکر گردد.

 

دانلود فرم همکاری