ثبت نام بخش سازه های ماکارانی جشنواره تلاش

شما به ثبت نام بخش سازه های ماکارانی جشنواره تلاش وارد شده اید.

لطفا مشخصات خود را با دقت و بدون اشتباه در فرم زیر وارد کنید چرا که این اطلاعات جهت صدور گواهی استفاده می شوند و هر گونه ورود اطلاعات اشتباه در این فرم، بعدا متوجه خود شخص خواهد بود.

 • اطلاعات تیم

 • حداکثر حجم فایل معرفی نامه 150کیلوبایت و در فرمت jpeg باشد.
 • مشخصات سرپرست تیم

 • دانشگاه/موسسه/مدرسهمقطع تحصیلیرشته تحصیلی 
 • حداکثر حجم فایل عکس 10 کیلوبایت و در فرمت jpeg باشد.
 • مشخصات اعضای تیم

  توجه: چنانچه تیم شما بیش از یک نفر است حتما مشخصات و عکس اسکن شده اعضا را نیز را وارد کنید در غیر اینصورت برای اعضا گواهی صادر نخواهد شد.
 • نامنام خانوادگینام پدرکد ملیمقطع تحصیلی 
  افزودن یک ردیف
  توجه: تیم سازه های ماکارانی حداکثر چهار نفر می باشد لذا شما مجاز به وارد کردن مشخصات حداکثر سه نفر دیگر به عنوان اعضای تیم می باشید.
 • قبل از ارسال عکس ها، آنها را با نام و نام خانوادگی اعضای تیم(بصورت انگلیسی) ذخیره کنید. حداکثر حجم فایل عکس 10 کیلوبایت و در فرمت jpeg باشد.
  فایل های را به اینجا بکشید