زمینه های فعالیت

زمینه های فعالیت:

  • برق(کلیه گرایش ها)
  • کامپیوتر(سخت افزاری و نرم افزاری)
  • زیست فناوری
  • شیمی و مهندسی مواد