خدمات

خدمات قابل ارائه در مرکز:

  • حمایت در جهت اخذ تائیدیه از سازمان هاو نهادهای علمی پس از انجام ایده محوری
  • مشاوره علمی و فنی در جهت رفع مشکلات فنی و تجاری سازی نتایج تحقیقات
  • فضای کارگاهی، ازمایشگاهی و اداری
  • خدمات فناوری اطلاعات
  • امکان ارتباط با مراکز دانشگاهی دیگر و استفاده از خدمات آزمایشگاه ها و کارگاهها
  • حمایت از ایده‌های نو و طرح‌های خلاق در سطوح دانش‌آموزی و دانشجویی و …
  • حمایت از پایان‌نامه‌های ارشد و دکترا
  • سربازی نخبگان
  • کسر خدمت سربازی(کلیه سربازان و دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکترا )

 

دانلود فرم پروپوزال طرح

دانلود دستورالعمل احتساب انجام پروژه های تحقیقاتی به عنوان بخشی از خدمات سربازی