ثبت نام بخش ایده پردازی جشنواره تلاش

شما به ثبت نام بخش ایده پردازی جشنواره تلاش وارد شده اید.

لطفا مشخصات خود را با دقت و بدون اشتباه در فرم زیر وارد کنید چرا که این اطلاعات جهت صدور گواهی استفاده می شوند و هر گونه ورود اطلاعات اشتباه در این فرم، بعدا متوجه خود شخص خواهد بود.

  • مشخصات فردی

  • دانشگاه/موسسه/مدرسهمقطع تحصیلیرشته تحصیلی 
  • حداکثر حجم فایل معرفی نامه 10کیلوبایت و در فرمت jpeg باشد.
  • حداکثر حجم فایل معرفی نامه 150کیلوبایت و در فرمت jpeg باشد.
  • ثبت ایده