اهداف

اهداف مرکز

۱- شناسایی ، کشف وجذب افراد مستعد وسازماندهی آنان

۲- حمایت از شرکتهای دانش بنیان و ایجاد تسهیلات و تعریف پروژه

۳- ایجاد بانک اطلاعاتی مبتکران، مخترعان و محققان و نخبگان

۴- برگزاری همایش­ها، گردهمایی­ها و نشست های مختلف عمومی و تخصصی در راستای نیل به اهداف راهبردی علمی و فرهنگی.

۵- استفاده از امکانات و تجهیزات استانی در جهت حمایت از نخبگان

۶- حمایت مادی و معنوی از طرحهاوپایان نامه های ارائه شده

۷- افزایش نقش بسیجیان در توسعه علمی و فناوری کشور

۸- کمک به رفع نیازهای علمی ،فناوری ودفاعی کشور از طرق کم هزینه و ابتکاری

۹- سنجش استعداد، توانمند سازی، افزایش کارایی و اثر بخشیی نخبگان مبتنی بر مبانی، ملاک و معیارهای معتبر و پایا.

۱۰- احتساب انجام پروژهای تحقیقاتی به عنوان بخشی از خدمت سربازی(کلیه سربازان و دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ودکترا در این محدوده قرار میگیرند.)

۱۱- جلب و جذب نخبگان جهت برخورداری از تسهیلات نهادهای مرتبط در استان و کشور

۱۲- ارتباط با مراکز صنعتی و دانشگاهی کشور برای انجام پروژه های تحقیقاتی و صنعتی.